Zalana piwnica

Zalanie piwnicy jest klęską, której rozmiar zależny jest od zniszczeń spowodowanych wodą. Problem jest znacznie poważniejszy niż to, co okazywać się może pozornie. Zebrana woda w piwnicy może przenikać poprzez popękane ściany. To prowadzi do postępu trujących narośli, takich jak pleśń. Do czyszczenia powinno się używać więc intensywnych środków by złagodzić skutki powodzi. Aby uniknąć trwałych uszkodzeń wymaga się pośpiesznej reakcji i podjęcia potrzebnych kroków.

Istotny jest czas a z zalanej piwnicy trzeba najpierw wypompować wodę za pomocą pomp. Trwałych szkód można uniknąć poprzez czyszczenie i suszenie tak prędko jak to tylko realne. W przypadku zalania najbardziej odpowiednim rozwiązaniem będzie zaproszenie wykwalifikowanej i fachowej firmy.

Wypompowanie

Bezzwłoczna reakcja po zatopieniu piwnicy zapobiegnie uszkodzeniu ścian. Pompowanie zapobiegnie destrukcyjnym skutkom działania wody. Skutki zalania piwnicy uwidaczniają się w postaci gnicia i korozji, która zagraża stałości budynku.

Czyszczenie

Po wypompowaniu wody z zatopionej piwnicy pozostała wilgoć powinna być całkowicie usunięta. Fundamenty powinny być zabezpieczone przed płynącą wodą, a ta skierowania w kierunku kanalizacji. Piwnica powinna być zdezynfekowana. Wybielaczami spryskać można ściany, okna i inne mokre przedmioty. Pomocny jest olejek sosnowy, który rozpylony w porowatych elementach zapobiegnie rozwojowi pleśni. Upewnij się, iż Twoja piwnica jest wyczyszczona kompetentnie.

Wysychanie

Zalana piwnica gwałtownymi deszczami lub rosnącym poziomem wód gruntowych może być ratowana za sprawą odpowiednich urządzeń. Ponieważ wilgoć i nagromadzona woda sprzyja rozwojowi pleśni i trujących gazów, bardzo ważne jest całkowite osuszenie. Proces wentylacji może stać się problematyczny a najwspanialszym rozwiązaniem będzie użycie osuszacza.